National Brands 1 Gallon 3 Gallon 5 Gallon
Diet Red Wave Cola $22.95 N/A $65.50
Diet Blue Wave Cola N/A N/A $65.50
Diet Dr. Kooper $22.95 $49.95 N/A
Diet Vanilla Cream Soda $22.95 N/A N/A
Diet Lemon Lime N/A $49.95 N/A
Diet Orange Soda $22.95 $49.95 N/A
Diet Root Beer N/A $49.95 N/A
Diet Dew Point N/A $53.95 N/A
Diet Lemonade $24.95 N/A N/A
Diet Raspberry Tea (sweetened) N/A $53.95 N/A
Diet Tonic N/A $53.95 N/A