National Brands 1 Gallon 3 Gallon 5 Gallon
* some national brands come in 2.5 gallon size rather then 3 gallons
RC Cola $25.95 N/A $90.95
Diet Rite Pure Zero Cola (Caffeine Free- 0 Carbs) $25.95 $54.50 N/A
Dr. Pepper $26.95 $54.50* $90.95
Diet Dr. Pepper N/A N/A $90.95
7 Up N/A $54.50* N/A
Squirt N/A N/A $90.95
Citra-Fresh Cranberry N/A $54.50 N/A
Citra-Fresh Sweet & Sour N/A $54.50 N/A

Back to Top

Willtec Flavors 1 Gallon 3 Gallon 5 Gallon
Red Wave Cola $18.95 N/A $57.50
Dr. Kooper $18.95 N/A $57.50
Vanilla Cream Soda $18.95 N/A $57.50
Lemon Lime $18.95 N/A $57.50
Orange soda $18.95 N/A $57.50
Root Beer $18.95 N/A $57.50
Dew Point $19.95 N/A $59.95
Lemonade N/A N/A $59.95
Pink Lemonade N/A N/A $59.95
Fruit Punch N/A N/A $59.95
Iced Tea (unsweetened) N/A N/A $69.95
Raspberry Tea (sweetened) N/A N/A $69.95
Tonic $23.93 N/A $69.95
Noble Energy Drink N/A $74.95 N/A

Back to Top

Diet Willtec Flavors 1 Gallon 3 Gallon 5 Gallon
Diet Red Wave Cola $18.95 N/A $57.50
Diet Blue Wave Cola N/A N/A $57.50
Diet Dr. Kooper $18.95 $42.95 N/A
Diet Vanilla Cream Soda $18.95 N/A N/A
Diet Lemon Lime N/A $42.95 N/A
Diet Orange Soda $18.95 $42.95 N/A
Diet Root Beer N/A $42.95 N/A
Diet Dew Point N/A $45.25 N/A
Diet Lemonade $19.95 N/A N/A
Diet Raspberry Tea (sweetened) N/A $45.95 N/A
Diet Tonic N/A $47.25 N/A

Back to Top