National Brands 1 Gallon 3 Gallon 5 Gallon
* some national brands come in 2.5 gallon size rather then 3 gallons
RC Cola $23.95 $51.50 $86.95
Diet Rite Pure Zero Cola (Caffeine Free- 0 Carbs) $23.95 $51.50 $86.95
Dr. Pepper $23.95 $51.50 $86.95
Diet Dr. Pepper $23.95 N/A $86.95
7Up N/A $51.50* $86.95
Squirt N/A N/A $86.95
Sunkist Orange N/A N/A $86.95
Hawaiian Punch N/A $51.50* N/A
Citra-Fresh Cranberry N/A $51.50 N/A
Citra-Fresh Sweet & Sour N/A $51.50 N/A

Back to Top

Willtec Flavors 1 Gallon 3 Gallon 5 Gallon
Red Wave Cola $16.95 N/A $53.50
Blue Wave Cola $16.95 N/A $53.50
Dr. Kooper $16.95 N/A $53.50
Vanilla Cream Soda $16.95 N/A $53.50
Lemon Lime $16.95 N/A $53.50
Orange soda $16.95 N/A $53.50
Root Beer $16.95 N/A $53.50
Strawberry Soda $16.95 N/A $53.50
Dew Point $17.25 N/A $56.95
Ginger Ale N/A $42.95 N/A
Spurt $17.25 N/A $56.95
Lemonade $17.25 N/A $56.95
Pink Lemonade $17.25 N/A $56.95
Fruit Punch $17.25 N/A $56.95
Iced Tea (unsweetened) $20.50 N/A $67.95
Raspberry Tea (sweetened) $21.95 N/A $67.95
Famous Sports Drink - Fruit Punch $21.95 N/A $67.95
Famous Sports Drink - Lemon Lime $21.95 N/A $67.95
Tonic $21.95 N/A $67.95
Noble Energy Drink N/A $94.95 N/A

Back to Top

Diet Willtec Flavors 1 Gallon 3 Gallon 5 Gallon
Diet Red Wave Cola $16.95 N/A $53.50
Diet Blue Wave Cola $16.95 N/A $53.50
Diet Dr. Kooper $16.95 $35.95 N/A
Diet Vanilla Cream Soda $16.95 $35.95 N/A
Diet Lemon Lime N/A $39.95 N/A
Diet Orange Soda $16.95 $35.95 N/A
Diet Root Beer $16.95 $35.95 N/A
Diet Dew Point $16.50 $42.25 N/A
Diet Spurt $16.50 N/A N/A
Diet Lemonade $16.50 N/A N/A
Diet Fruit Punch $16.50 N/A N/A
Diet Raspberry Tea (sweetened) N/A $44.25 N/A
Diet Tonic $19.95 $44.25 N/A

Back to Top